In de kijker

Een logo voor Zele? Stem mee vanaf 7 september!

De gemeente Zele wil een hedendaags logo met een aansluitende huisstijl. Het logo zal de gemeente Zele een eigen gezicht geven en zal onze toekomstvisie weerspiegelen:
Zele wil op haar bewoners en bezoekers overkomen als een dynamische en
sprankelende gemeente die mensen, natuur en bedrijvigheid verenigt.


Ook onze nieuwe baseline straalt deze visie uit. “Zele voluit” staat voor: volledig, ongeremd, zonder dat er iets ontbreekt en met iedereen erbij betrokken.

Het Zeelse communicatie- en designbureau Creative Brainwave ontwikkelde 3 verschillende logovoorstellen die elk op hun eigen manier die bovenstaande visie beklemtonen. Vanaf 7 september krijg jij als inwoner van Zele de kans om het definitieve logo te kiezen! Dit kan via een stemformulier of een simpele SMS. Houd je brievenbus en onze website in de gaten, want binnekort krijg je meer informatie over de manier van stemmen en waarden die de drie logobeelden uitstralen! Tot binnenkort!

Vacature: Geluids- en lichttechnicus C1-C3
Halftijds - contractueel onbepaalde duur - wervingsreserve van twee jaar

Functie: De geluids- en lichttechnicus ondersteunt huurders/gebruikers van GC De Wiek zodat deze zo autonoom mogelijk hun activiteiten in de best mogelijke omstandigheden kunnen laten plaatsvinden. Je bent het aanspreekpunt op geluids- en lichttechnisch vlak.

Profiel: • U bent in het bezit van een diploma van het secundair onderwijs of daarmee gelijkge-steld onderwijs • De lijst van erkende diploma’s of getuigschriften per niveau wordt door de Vlaamse minister, bevoegd voor de binnenlandse aangelegenheden, vastgesteld. Alleen de er-kende diploma’s of getuigschriften op die lijst komen bij aanwerving in aanmerking. Deze lijst wordt vastgelegd volgens het MB van 19 februari 2013 • Ervaring is een pluspunt

Aanbod: • Uitdagende job • Voltijds bruto geïndexeerd jaarsalaris beginnen aan € 21.793,82 (C1-C3) • Extralegale voordelen (maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding of abonnement woon-werkverkeer) • Een soepele verlofregeling • Maximale mogelijkheden voor persoonlijk ontwikkeling • tot 18 jaar relevante werkervaring toe te voegen aan de anciënniteit.

Interesse: Het inschrijvingsformulier en informatie over de toelatingsvoorwaarden, de functie-omschrijving en de verdere procedure vindt u in de informatiebrochure of kan u opvragen via solliciteren@zele.be.

Solliciteren kan via het inschrijvingsformulier tot uiterlijk 8 september 2015 (datum poststempel telt). Schriftelijke sollicitaties dient u te richten t.a.v. College van Burgemeester en schepenen —Markt 50 — 9240 Zele. De kandidaten leveren het bewijs dat ze voldoen aan de algemene toelatingsvoorwaarden en aan alle aanwervingsvoorwaarden tegen uiterlijk de datum voor de indiening van de kandidaturen. Indien dit niet het geval is wordt men geweigerd tot de selectieprocedure.

Meldpunt verwaarloosd of mishandeld dier

Als je getuige bent van een dier dat verwaarloosd of mishandeld wordt, kan je dat melden bij de dienst Dierenwelzijn. Als je de eigenaar van het dier niet kent, kan de dienst Dierenwelzijn niet optreden. In dat geval kan je contact opnemen met de politie die de eigenaar kan opsporen. Klik hier om een verwaarloosd of mishandeld dier te melden.

Word vrijwilliger bij Awel

Als vrijwilliger bij Awel luister je naar de vragen en verhalen van kinderen en jongeren, denk en voel je met ze mee. En maak je zo het verschil voor die ene jongere of dat kleine meisje. Je kiest zelf langs welke weg je dat wil doen: telefoon, e-mail, chat of forum. Awel, ik wil nog meer en schrijf me in! Surf naar www.awel.be/word-vrijwilliger of geef een seintje via info@awel.be of 02 534 37 43.

Openbare onderzoeken straatnamen

Er lopen momenteel 3 openbare onderzoeken met betrekkening tot het toekennen van enkele nieuwe straatnamen in Zele. Klik hier voor meer informatie.

Doe een Zeelse Geschenkbon cadeau!

De Zeelse Geschenkbon is online te koop via deze link en kan besteed worden bij de deelnemende handelaars. De Zeelse Geschenkbon is niet enkel het perfecte cadeautje, bovendien steun je als consument daarmee de Zeelse middenstanders. Het is een initiatief van het gemeentebestuur Zele in samenwerking met de gemeentelijke werkgroep lokale economie en met ondersteuning van de Provincie Oost-Vlaanderen. Klik hier voor meer informatie!

Uitnodiging Aquafin - bezoek rioolwaterzuivering

Op dinsdag 29 september opent Aquafin haar deuren van 17 tot 20 uur aan de zuiveringsinstallatie in Dijkstraat 176 in Zele. Iedereen is welkom om deel te nemen aan een rondleiding. Inschrijven kan via contact@aquafin.be of 03/450 45 45. Klik hier voor meer informatie.

Loketten NMBS sluiten vanaf 7 november

NMBS komt ook na een overleg met het gemeentebestuur niet terug op de beslissing om de loketten aan het station van Zele te sluiten. Op het overleg werd de petitie tegen de sluiting, met ongeveer 1.500 handtekeningen, overhandigd aan NMBS. Toch zullen de loketten sluiten vanaf 7 november 2015. Het gemeentebestuur zal nu rond de tafel zitten met de uitbaters van het fietspunt om dit alsnog te proberen behouden. De voorlopige sluiting van het fietspunt staat gepland op 31 augustus 2016. NMBS belooft echter wel om de fietsrekken te vernieuwen en een verkoopbediende ter beschikking te stellen die hulp biedt aan de pendelaars voor de werking van de biljettenautomaat. Het gemeentebestuur heeft nog enkele bijkomende vragen gesteld zoals het blijven ter beschikking stellen van de wachtzaal en de toiletten. Klik hier om het informatiefilmpje over het gebruik van de biljettenautomaten te bekijken. Voor meer informatie kan je contact opnemen met de klantendienst van NMBS via 02/528 28 28 of via www.nmbs.be.


Aanvraag financiële tegemoetkoming hagelschade 7-8-9 juni 2014

De hagelschade van 7-8-9 juni 2014 werd officieel als algemene ramp herkend. Hebt u hagelschade gehad in die periode? Dan kan u vanaf heden uw dossier voor het bekomen van een financiële tegemoetkoming indienen bij de dienst Rampenfonds. De aanvraag moet ten laatste ingediend worden op 30 september 2015, deze termijn is wettelijk bepaald. Als u een financiële tussenkomst wenst van het Rampenfonds dient u een aanvraagformulier in te dienen dat u vindt op www.rampen.be.
De aanvraag moet in twee exemplaren opgemaakt worden die, bij voorkeur aangetekend, naar het volgend adres opgestuurd moeten worden:
Federale dienst van de gouverneur van Oost-Vlaanderen
Dienst Rampenfonds
Kalandeberg 1
9000 Gent

Mededeling Polder Schelde Durme Oost

De polder Schelde Durme Oost verspreidt een bericht omtrent de mogelijkheid tot het groeperen tot het bekomen van stemrecht in de algemene vergadering. Klik hier voor de mededeling en klik hier voor de modelaanvraag tot groepering.

Kruispunt Lindestraat-Durmen terug open voor voertuigen van minder dan 3,5 ton

Naar aanleiding van de gevaarlijke verkeerssituatie op de N47, wordt het kruispunt Lindestraat-Durmen vanaf vrijdag 8 mei 2015 tijdelijk opnieuw opengesteld voor voertuigen minder dan 3,5 ton. Het gemeentebestuur neemt deze beslissing na vaststellingen van de politie en de binnengekomen reacties.

De verkeersproblemen op de N47 zijn niet op te lossen zolang de verkeerslichten niet zijn afgesteld op de nieuwe verkeerssituatie. Daardoor ontstaan er vooral tijdens de spitsuren files en gevaarlijke situaties. Op 22 mei plant het gemeentebestuur een overleg met het Agentschap Wegen en Verkeer om de synchronisatie van de lichten te bespreken. Aansluitend herbekijkt het gemeentebestuur de situatie en zullen de bewoners van Durmen en de A. Van der Moerenstraat, alsook de bedrijven uit het industriepark, uitgenodigd worden voor een overleg.

Voorlopig stelt het gemeentebestuur het kruispunt Lindestraat-Durmen open voor voertuigen minder dan 3,5 ton en zal de nodige signalisatie voorzien worden. Vrachtverkeer blijft net zoals vroeger verboden.

100-jarige Zeelse oud-strijder legt Vlindertegel tegen zinloosgeweld met achterkleinkinderen

Op zondag 19 april plaatste de gemeente Zele een Vlindertegel tegen zinloos geweld aan het Monument van de oorlogsslachtoffers. Dit vredesmonument is een symbolische plaats rechtover het station waar dagelijks veel volk passeert. De tegel werd door de 100-jarige oud-strijder Jules Heirman en zijn achterkleinkinderen ingemetseld. Zo geeft hij op een symbolische manier de fakkel door waarmee de strijd tegen zinloos geweld over de jaren heen verder gezet wordt. Door de Vlindertegel tegen zinloos geweld op een drukbezochte openbare plaats te plaatsen, is hij op een visuele en voortdurende manier aanwezig in onze samenleving. Zo kunnen we stilstaan bij zaken die vanzelfsprekend lijken, maar dat helaas niet altijd zijn.

SILC enquête 2015

Vanaf maart tot en met augustus 2015 wordt de jaarlijkse SILC enquête gehouden. Enquêteurs van de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie zullen hiervoor een aantal Zeelse huishoudens bezoeken. Deze EU-SILC-enquête geeft jaarlijks een unieke inkijk in de financiële situatie en levensomstandigheden van de Belgische gezinnen. De resultaten dienen als input voor diverse beleidsinstrumenten, waaronder het Nationaal Hervormingsprogramma en armoedebarometer. De persoon die langskomt, heeft een legitimatiekaart bij en kan zich zo kenbaar maken. Deelname aan de enquête is vrijblijvend. Wie deelneemt, krijgt een (belastingsvrije) vergoeding van 30 euro om de tijd die ze in de interviews investeren, te compenseren.
Voor meer inlichtingen kan u gratis bellen naar het nummer 0800 120 33.

Nieuwe uitleenreglementen vanaf 1 maart 2015

Vanaf 1 maart gaan de nieuwe reglementen voor het gebruik van materiaal en accommodaties van kracht. Het uitlenen van materiaal blijft gratis wanneer de verenigingen het materiaal zelf ophalen en terugbrengen. Er wordt enkel een bijdrage gevraagd als het gemeentepersoneel het uitgeleende materiaal dient te leveren, plaatsen en opnieuw op te halen. Bij het gebruik van de gemeentelijke zalen zal er voortaan niet langer met een dagprijs gewerkt worden, maar zal het tarief berekend worden per dagdeel (voormiddag, namiddag of avond). Klik hier voor de nieuwe reglementen en aanvraagformulieren. Meer info via uitleendienst@zele.be.

Bouwgronden te koop woonproject Kouterbosstraat - Smeiersberg

Er zijn nog enkele percelen te koop van fase 2 van het woonproject Kouterbosstraat - Smeiersberg. Daarnaast is er nog één perceel te koop uit fase 1 van het woonproject (perceel 51) Klik hier voor meer informatie en prijzen over de resterende percelen. Wie interesse heeft als kandidaat-koper, kan contact opnemen met de dienst grondgebiedszaken (1e verdieping gemeentehuis, 052/45 98 40).

Sport-, jeugd- en cultuurdienst naar De Wiek

Vanaf heden vind je de sport-, jeugd- en cultuurdienst in het nieuwe gemeenschapscentrum De Wiek, Dendermondebaan 8 in Zele.

Openingsuren:
Maandag: 9u00 - 12u00 / 14u00 - 19u30
Dinsdag: 9u00 - 13u00
Woensdag: 9u00 - 12u00
Vrijdag 9u00 - 12u00
Donderdag gesloten. 

Nieuwe uurregeling dienst huisvesting

Vanaf 1 april 2014 geldt een nieuwe uurregeling op de dienst huisvesting. Onze huisvestingsambtenaar is beschikbaar op volgende momenten:
- Elke voormiddag van 9u00 tot 12u00
- Maandagavond tussen 17u30 en 19u30

Nieuwe openingsuren vanaf 1 feburari 2014

Maandag: 9 uur tot 12 uur / 14 uur tot 19u30
Dinsdag: 9 uur tot 12 uur
Woensdag: 9 uur tot 12 uur
Donderdag: 9 uur – 12 uur / 14 uur tot 18 uur
Vrijdag: 9 uur tot 12 uur