In de kijker

Ronde van Zele - 18 april

Op zaterdag 18 april gaat de Ronde van Zele door. Met een team van 4 lopers kan je één of twee rondes van 35 km lopen, onder begeleiding van fietsers of ondersteunende voertuigen. Daarna is er de mogelijkheid om spaghetti te eten of een glaasje te drinken. De Ronde van Zele start aan de brandweerkazerne om 11.00 u. (70 km) of om 11.15 u. (35 km). Meer info: www.kloddelopers.be.

Bestek leningen

Het gemeentebestuur van Zele schrijft een lastenboek open voor het aangaan van leningen ter financiering van het bestuur. Klik hier voor het bestek met meer informatie.

Het gemeentebestuur Zele werft aan m/v:
3 begeleiders voor het project ’In het taalbad‘ - Jobstudenten

’In het taalbad‘ is een project waarbij anderstalige kinderen extra ondersteuning krijgen in het verwerven van Nederlands. Anderstalige kinderen met een leeftijd van 5 tot 7 jaar krijgen gedurende de twee laatste weken van augustus telkens een halve dag op een speelse manier extra taalstimulering.

Voorwaarden: • Minimum 18 jaar • een opleiding hoger onderwijs volgen, bij voorkeur in een pedagogische richting •

Taken: voorbereiden, begeleiden en uitvoeren van het project ’In het taalbad‘

Beschikbaarheid: 1 week voltijds in juli en 2 weken halftijds eind augustus

Aanbod: • Uitdagende vakantiejob

Solliciteren kan via het inschrijvingsformulier tot uiterlijk 7 mei 2015 (datum poststempel of emailbericht telt). Schriftelijke sollicitaties dient u te richten t.a.v. College van Burgemeester en schepen—Markt 50—9240 Zele

Voor het inschrijvingsformulier, klik hier.

Huis van het Kind Zele organiseert kleurwedstrijd

De dienst samenleving is volop bezig met de opbouw van een Huis van het Kind. Als voorsmaakje op deze werking organiseren we een kleurwedstrijd. De kleurplaat zal verspreid worden via de wijkwerking en kan je hier downloaden. De mooiste plaat wordt per leeftijdscategorie bekroond, maar ook de wijk met de meeste inzendingen wordt beloond met een kindertheatervoorstelling (Klik hier voor het wedstrijdreglement). Wij hopen dat jullie enthousiast deelnemen en dat deze wedstrijd bijdraagt aan een groter WIJkgevoel.

Inzendingen kunnen ingediend worden tot 16 mei 2015 bij de wijkverantwoordelijke, bij OKO (Rotstraat 20) of bij de Dienst Samenleving (Markt 50).

Kruispunt Lindestraat-Durmen afgesloten voor verkeer

Vanaf heden kan er geen voertuigenverkeer meer passeren langs het kruispunt Lindestraat-Durmen. Zwakke weggebruikers zoals fietsers, bromfietsers en voetgangers krijgen wel nog toegang. Het gemeentebestuur heeft het kruispunt sinds vrijdag 20 maart afgesloten om zo het verkeer te centraliseren via de hoofdingangen van het bedrijvenpark langs de N47. Zo zal het zwaar voertuigenverkeer niet meer langs Durmen moeten passeren en wordt de wijk verkeersveiliger.

SILC enquête 2015

Vanaf maart tot en met augustus 2015 wordt de jaarlijkse SILC enquête gehouden. Enquêteurs van de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie zullen hiervoor een aantal Zeelse huishoudens bezoeken. Deze EU-SILC-enquête geeft jaarlijks een unieke inkijk in de financiële situatie en levensomstandigheden van de Belgische gezinnen. De resultaten dienen als input voor diverse beleidsinstrumenten, waaronder het Nationaal Hervormingsprogramma en armoedebarometer. De persoon die langskomt, heeft een legitimatiekaart bij en kan zich zo kenbaar maken. Deelname aan de enquête is vrijblijvend. Wie deelneemt, krijgt een (belastingsvrije) vergoeding van 30 euro om de tijd die ze in de interviews investeren, te compenseren.
Voor meer inlichtingen kan u gratis bellen naar het nummer 0800 120 33.

Zitdagen Tax-On-Web

De federale overheidsdienst helpt je graag met het online aangeven van de personenbelasting via Tax-On-Web. Dit doen ze in Zele op de zitdagen die doorgaan op dinsdag 9 juni en 16 juni (van 9u00 tot 12u30) in het fractielokaal van het gemeentehuis, 1ste verdieping, Markt 50. De raadzaal zal omgevormd worden tot wachtzaal.

Heraanleg Keltenlaan (N445) vanaf 16 februari

Op 16 februari gaat het Agentschap Wegen en Verkeer aan de slag op de Keltenlaan (N445) in Zele. Tussen de rotonde aan de Europalaan (N47) en de rotonde aan de Gentsesteenweg wordt het wegdek aangepakt. De Keltenlaan gaat dicht voor autoverkeer. De werken zullen ongeveer 3 maanden duren. Klik hier voor meer informatie.

Enquête naar arbeidskrachten

De Algemene Directie Statistiek organiseert, op vraag van Eurostat, sinds 1 januari 1999 een doorlopende enquête naar de arbeidskrachten bij 58.500 huishoudens. Via deze enquête worden internationaal vergelijkbare arbeidsmarktstatistieken opgemaakt.
Binnenkort zal er een enquêteur langskomen bij enkele Zeelse huishoudens met de vraag om deel te nemen aan de enquête. De huishoudens worden hiervan vooraf per brief op de hoogte gebracht. Deelname aan het onderzoek is zeer belangrijk voor de betrouwbaarheid van de resultaten. Voor meer informatie kan je terecht op het gratis telefoonnummer 0800/120.33 van 9 uur tot 17 uur.

Nieuwe uitleenreglementen vanaf 1 maart 2015

Vanaf 1 maart gaan de nieuwe reglementen voor het gebruik van materiaal en accommodaties van kracht. Het uitlenen van materiaal blijft gratis wanneer de verenigingen het materiaal zelf ophalen en terugbrengen. Er wordt enkel een bijdrage gevraagd als het gemeentepersoneel het uitgeleende materiaal dient te leveren, plaatsen en opnieuw op te halen. Bij het gebruik van de gemeentelijke zalen zal er voortaan niet langer met een dagprijs gewerkt worden, maar zal het tarief berekend worden per dagdeel (voormiddag, namiddag of avond). Klik hier voor de nieuwe reglementen en aanvraagformulieren. Meer info via uitleendienst@zele.be.

Bouwgronden te koop woonproject Kouterbosstraat - Smeiersberg

Er zijn nog enkele percelen te koop van fase 2 van het woonproject Kouterbosstraat - Smeiersberg. Daarnaast is er nog één perceel te koop uit fase 1 van het woonproject (perceel 51) Klik hier voor meer informatie en prijzen over de resterende percelen. Wie interesse heeft als kandidaat-koper, kan contact opnemen met de dienst grondgebiedszaken (1e verdieping gemeentehuis, 052/45 98 40).

Taalmama's op zoek naar Nederlandstalige mama's

Sinds begin 2013 organiseert het gemeentebestuur regelmatig lessen Nederlands voor Turkstalige mama‘s. Om hun Nederlands te oefenen willen zij graag samen met Nederlandstalige vrouwen een naaicursus ’kleedjes maken‘ volgen.
Er staat nog 1 cursus gepland: 
- Van 20 april t.e.m. 9 mei
De cursus gaat door op maandagnamiddag van 13u15 tot 15u45 en op woensdagvoormiddag van 08u45 tot 11u15 in Dienstencentrum De Welle - Koevliet 3 onder leiding van Mariette, een ervaren naaister (deelname: € 8,00).

Meer info: Christel Immegeers (052/45 99 70 - christel.immegeers@zele.be) of Miek Laget (052/45 68 56 - miek.laget@ocmwzele.be).

Sport-, jeugd- en cultuurdienst naar De Wiek

Vanaf heden vind je de sport-, jeugd- en cultuurdienst in het nieuwe gemeenschapscentrum De Wiek, Dendermondebaan 8 in Zele.

Openingsuren:
Maandag: 9u00 - 12u00 / 14u00 - 19u30
Dinsdag: 9u00 - 13u00
Woensdag: 9u00 - 12u00
Vrijdag 9u00 - 12u00
Donderdag gesloten. 

Nieuwe uurregeling dienst huisvesting

Vanaf 1 april 2014 geldt een nieuwe uurregeling op de dienst huisvesting. Onze huisvestingsambtenaar is beschikbaar op volgende momenten:
- Elke voormiddag van 9u00 tot 12u00
- Maandagavond tussen 17u30 en 19u30

Nieuwe openingsuren vanaf 1 feburari 2014

Maandag: 9 uur tot 12 uur / 14 uur tot 19u30
Dinsdag: 9 uur tot 12 uur
Woensdag: 9 uur tot 12 uur
Donderdag: 9 uur – 12 uur / 14 uur tot 18 uur
Vrijdag: 9 uur tot 12 uur