In de kijker

Tweede Groene Familiepicknick

Op zondag 28 september organiseert Transitie Zele i.s.m. Zele Fairtradegemeente, lets Zele en Milieuraad Zele de tweede Groene Familiepicknick. De picknick gaat door op de Zeelse volkstuintjes (Stokstraat - Kastanjelaan).

Brandweer Zele werft aan:

Ziekenhuis Sint-Blasius Campus Zele - bezoek achter de schermen

Op 18 september stelt het az Sint-Blasius Zele haar deuren open voor een bezoek achter de schermen. Iedereen is welkom om een kijkje te komen nemen tijdens de rondleidingen van de artsen en verpleegkundigen. Vooraf inschrijven is noodzakelijk. Klik hier voor meer informatie. 

Vervoerspijpleidingen

In Zele liggen er ondergrondse leidingen die brandstoffen vervoeren zoals propaan en aardgas of chemische producten die bestemd zijn voor industrieel gebruik. De beheerders van die vervoersleidingen zijn verenigd in Fetrapi. Voor meer informatie, klik hier.

Woonproject Kouterbosstraat - Verkoop fase 2 Smeiersberg


Voor de 2de fase van het woonproject Kouterbosstraat - Smeiersberg worden 34 percelen te koop aangeboden via een openbare verkoop (7 percelen) en een onderhandse verkoop bij lottrekking (27 percelen). 

VRIJWILLIGE OPENBARE VERKOOP - 7 percelen
Woensdag 15 OKTOBER 2014 - 19.30 UUR - Raadzaal gemeentehuis

VRIJWILLIGE ONDERHANDSE VERKOOP BIJ LOTTREKKING - 27 percelen
Zaterdag 18 OKTOBER 2014 - 14.00 UUR -Raadzaal gemeentehuis

Inschrijven:
Kandidaturen voor de onderhandse verkoop bij lottrekking kunnen tot uiterlijk 16 oktober 2014 ingediend worden op het gemeentebestuur te Zele. Enkel kandidaturen die voor deze datum ingediend werden, zullen toegelaten worden tot de biedingen. Klik hier voor het inschrijvingsformulier.

De infosessie voor beide verkopen gaat door op woensdag 1 oktober 2014 om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Klik hier voor meer informatie. 

Detailinformatie op aanslagbiljetten DIFTAR ontbreekt

Het aanslagbiljet van de DIFTAR-containers voor de eerste 4 maanden van 2014 en de milieubelasting viel vandaag in de bus, er gebeurde echter een drukfout waardoor de details van de ledigingen niet werden afgedrukt. Het totaalbedrag is wel correct, daarom zal iedereen zo spoedig mogelijk een duplicaat ontvangen met vermelding van deze detailinformatie.

De firma die instaat voor de aanmaak van de aanslagbiljetten en uiteraard ook IDM en de gemeente Zele verontschuldigen zich alvast voor het ongemak en bezorgen iedereen zo snel mogelijk de detailinformatie.

Changemakers maken leuke rapclip

Changemakers, een project onder leiding van het minderhedenforum bracht jongeren uit het Waasland samen om hen een stem te geven.

In samenwerking met straathoekwerk Zele hebben deze jongeren een rapclip gemaakt waarin ze hun visie op onze samenleving laten horen.

Klik hier voor het resultaat!

Reservaties gemeenschapscentrum De Wiek

Het nieuwe gemeenschapscentrum De Wiek zal in november 2014 zijn deuren openen. Voor de programmatie geven we in de eerste plaats ruimte aan de lokale verenigingen. Daarnaast zal er een aanvullend programma worden aangeboden vanuit het gemeenschapscentrum.

Als je een evenement wil organiseren, kan je hier het gebruikersreglement nalezen.

Opgelet
: Voor het opstartseizoen (november 2014 – augustus 2015) gelden specifieke voorrangsregels om te reserveren. Vanaf maandag 16 juni gaat de voorrangsweek in voor alle adviesraden en de aangesloten verenigingen die een eigen uitvoering brengen.
Vanaf maandag 23 juni kunnen alle andere aanvragen ingediend worden.

Aanvragen worden enkel aanvaard via deze aanvraagformulieren. Voor de reservatie kan je terecht bij de cultuurdienst.

E-boeken in de bib

Nu ook in de bib van Zele: vanaf 14 mei kan je e-boeken uitlenen in de bib.
Voor alle info kan je je wenden tot de openbare bibliotheek. Bekijk hier het animatiefilmpje!

Gemeente Zele tegen inplanting windturbines

Tot 16 mei loopt er een openbaar onderzoek over de inplanting van twee windturbines in de omgeving van de Keltenlaan en de Kalvariestraat. Bezwaren kunnen ingediend worden bij het gemeentebestuur. Dit project is geen initiatief van het gemeentebestuur, maar van twee privé-bedrijven: Nimby Projects bvba en EDF Luminus nv.

Op de gemeenteraad van 24 april hebben de raadsleden unaniem aaangegeven dat de locatie niet geschikt is voor het plaatsen van de windturbines. De geplande windturbines liggen te dicht bij de woonkernen Veldeken en Dijk. Het gemeentebestuur zal dan ook een negatief advies uitspreken en alle middelen aanwenden om het project tegen te gaan, maar beschikt niet over een beslissingsrecht.

Zele neemt deel aan 'Schone Kleren Campagne'

Het werkliedenpersoneel van het gemeentebestuur Zele draagt niet zomaar eender welke kledij. Het gemeentebestuur koopt enkel kledij aan met respect voor de arbeidsomstandigheden van de werknemers die de kledij produceren. Dit kadert in de deelname van de gemeente Zele aan de 'Schone Kleren Campagne'.

De Schone Kleren Campagne ijvert voor een verbetering van de arbeidsomstandigheden in de kledingindustrie. Dit is een wereldwijd probleem dat een internationale aanpak vraagt.
Meer info vind je hier.

e-ID recyclagepark

Sinds kort moet je bij een bezoek aan het recyclagepark jouw e-ID kaart bovenhalen. De parkwachters lezen de kaart dan in, zodanig dat enkel de inwoners van Zele toegang krijgen tot het recyclagepark. Zonder identiteitskaart zal de toegang geweigerd worden.

Enquêtes FOD Economie

De FOD Economie neemt momenteel twee enquêtes af:

Enquête naar de arbeidskrachten
De huishoudens die aan deze -verplichte- enquête dienen deel te nemen, zullen hiervoor per brief verwittigd worden. We willen jullie oproepen om de enquêteurs goed te ontvangen! Meer informatie over de enquête vinden jullie hier.

SILC enquête 2014
Deze enquête polst naar de inkomens en levensomstandigheden (EU-SILC). Betrokken huishoudens worden per brief op de hoogte gebracht dat er een enquêteur zal langskomen. De enquêtes worden afgenomen tussen april en september 2014. Deelname is vrijwillig.

Reduceren van drukwerk telefoongidsen - Truvo Belgium 

Als milieubewuste gemeente kiezen wij samen met Truvo belgium voor een gezamenlijke verdeling van de telefoonboeken. Inwoners die de telefoongidsen liever niet meer thuis willen ontvangen, kunnen zich uitschrijven via een link op de startpagina van www.goudengids.be.

Personen die zich uitschrijven voor 16 mei 2014, met vermelding van hun adres en telefoonnummer, zullen bij de volgende bedeling geen exemplaar meer ontvangen.

Alvast bedankt voor jullie milieuvriendelijke medewerking!

Skatepark wordt vernieuwd

Het gemeentebestuur belooft dat er dit jaar nog een gloednieuw betonnen skatepark komt in Zele. Hiervoor zal de jeugddienst een werkgroep oprichten met zowel de skaters als de buurtbewoners. Het resultaat van de werkgroepen moet leiden tot een exacte locatie voor het nieuwe skatepark en de concrete invulling van het betonnen park. De jeugddienst zal de exacte data voor deze bijeenkomsten zo snel mogelijk bekend maken. We houden jullie op de hoogte!

Nieuwe uurregeling dienst huisvesting

Vanaf 1 april 2014 geldt een nieuwe uurregeling op de dienst huisvesting. Onze huisvestingsambtenaar is beschikbaar op volgende momenten:
- Elke voormiddag van 9u00 tot 12u00
- Maandagavond tussen 17u30 en 19u30

Wegverzakking aan Scheldedijk

Opgelet: het wegdek op de Scheldedijk verkeert momenteel in slechte staat. Ter hoogte van het zuiveringsstation van Aquafin is er sprake van een wegverzakking waardoor er zich verder ook kleinere putten en scheuren in het asfalt bevinden.

NV Waterwegen en Zeekanaal zal een deel van het jaagpad binnenkort opnieuw asfalteren. Er worden tevens waarschuwingsborden geplaatst en er zal een nieuwe snelheidsbeperking van 10 km/u gelden.

Toegangsweg verkaveling Smeiersberg

De toegangsweg van de verkaveling Smeiersberg is sinds kort opengesteld voor het verkeer langs de kant van de Gentsesteenweg (éénrichtingsstraat).   

De Watergroep - Nieuw drinkwatertarief

Vanaf 1 januari 2014 hanteert De Watergroep in de provinciale directie Oost-Vlaanderen een nieuw drinkwatertarief van 2,12 euro/m3 en een vaste jaarlijkse vergoeding van 53,19 euro.

Meer informatie en enkele nuttige wintertips vindt u hier.

Inzameling landbouwfolies

Periode 1: van 28 april 2014 tot 16 juni 2014
Periode 2: van 13 oktober 2014 tot 7 november 2014

Landbouwfolies kunnen tegen betaling (0,10 euro per kg, excl. BTW) aangeleverd worden op de site van IDM in de Moortelstraat 16 te Lokeren (industriezone E17/2).
De folies moeten beantwoorden aan volgende voorwaarden:

- De folies moeten dik en homogeen zijn (volledig zwart, zwart boven en wit aan de onderkant, volledig transparant of volledig wit). Voederzakken, afdekfolie van voederputten, krimpfolie op inleghooi en hooibalen worden eveneens aanvaard.

- De folies moeten volledig proper zijn en mogen geen vreemde bestanddelen bevatten (m.a.w. ze moeten veeg- of bezemschoon zijn)

- Andere folies mogen niet vermengd worden met de landbouwfolies

- De folies moeten bij het aanleveren worden ontdaan van alle bindmiddelen (zoals touwen, enz.)

Aanmelden en inschrijven in het Zeelse basisonderwijs en secundair onderwijs

Vanaf 13 januari startte de inschrijvings- en aanmeldingsprocedure voor kinderen die geboren zijn in 2012 of voor diegene die op 1 september naar een andere school gaan in Zele. Er is een verschil tussen basis- en secundair onderwijs. Lees hier meer info of bekijk de tijdlijn.

Kleuter- en basisonderwijs
Op maandag 3 maart 2014 vanaf 14u00 start de aanmeldingsprocedure voor het kleuter-en lager onderwijs. Alle kinderen die geboren zijn in 2012 en alle kinderen die op 1 september 2014 wensen te veranderen van school dienen zich aan te melden via de aanmeldingsprocedure. Hiervoor dient u te drukken op de knop ‘aanmelden en inschrijven in het basisonderwijs Zele’

Na de aanmelding ontvangt u rond 1 april een ticket waarmee u uw kind kunt laten inschrijven in de beschikbare school.
De aanmeldingsperiode stopt op zondag 23 maart 2014 - middernacht

Let wel: kinderen die reeds zijn ingeschreven in de voorrangsperiode voor broers en zussen en kinderen van personeel in de periode van 13 januari t/m 7 februari 2014 moeten zich niet meer aanmelden.

Secundair onderwijs
Het inschrijvingsbeleid is enkel voor de leerlingen die starten in het eerste jaar van het secundair onderwijs.
Indicator- en niet-indicator leerlingen kunnen zich met voorrang inschrijven van 10 tot 28 maart 2014.

Vanaf 31 maart 2013 zijn er vrije inschrijvingen.

Voor de inschrijvingen kunt u terecht aan het onthaal in de Kapellestraat 7.

Mo-Clean

is reeds sinds oktober 2013 actief in Zele met het uitbaten van een fietspunt aan het station. Lees hier meer info.

Dienst bevolking levert biometrische reispaspoorten af

De gemeente Zele startte op dinsdag 14 januari 2014 met de uitreiking van nieuwe biometrische paspoorten. Deze bevatten persoonlijke data zoals vingerafdrukken en zijn gemaakt om fraude en manipulatie tegen te gaan. In een eerste fase gaat het enkel om de reispaspoorten voor Belgen en om elektronische verblijfskaarten voor vreemdelingen van niet EU-landen. De biometrische paspoorten worden aangemaakt met behulp van een fotoscanner, een toestel om vingerafdrukken te nemen, een signature pad (om de handtekening te registreren) en een documentlezer.
De aanvrager moet wel nog altijd een pasfoto meebrengen. Deze wordt dan ter plaatse ingescand.
Opgelet : Hiervoor gelden er wel strengere normen bij de beoordeling van de pasfoto’s. Lees dus zeker de infobundel.
De leveringstermijnen blijven ongewijzigd.
Meer informatie in verband met het reispaspoort kan u terugvinden op www.zele.be/Reispaspoort.html

Nieuwe richtlijnen voor alle subsidies socio- culturele verenigingen

Vanaf 1 januari ‘14 kunnen socio-culturele verenigingen enkel nog gemeentelijke subsidies aanvragen indien men aansluit bij een gemeentelijke adviesraad.
Om door de gemeentelijke cultuurraad erkend te worden moeten de verenigingen voldoen aan de voorwaarden die vastgelegd zijn in de statuten van de cultuurraad. Dit houdt in dat zij :
• activiteiten uitoefenen die behoren tot de sociaal culturele ontplooiing van de bevolking
• Hun zetel hebben in de gemeente Zele
• Jaarlijks een verslag indienen over hun werking en bestuur op de daartoe ter beschikking gestelde formulieren.

Indien uw vereniging lidmaatschap overweegt kan u contact opnemen met de gemeentelijke cultuurdienst, Veroniek De Leenheer, voor verder informatie.

Aanmelden en inschrijven in het Zeelse basisonderwijs en secundair onderwijs

Vanaf 13 januari startte de inschrijvings- en aanmeldingsprocedure voor kinderen die op 1 september 2014 voor het eerst naar school gaan of voor diegene die op 1 september naar een andere school gaan in Zele. Er is een verschil tussen basis- en secundair onderwijs. Lees hier meer info of bekijk de tijdlijn.

Van 03 februari tot en met 28 februari kunnen broers en zussen en kinderen van personeel zich met voorrang inschrijven in het eerste jaar van secundair onderwijs in Pius-X – OLVI: maak hiervoor een afspraak met de directie.

Nieuwe openingsuren vanaf 1 feburari 2014

Maandag: 9 uur tot 12 uur / 14 uur tot 19u30
Dinsdag: 9 uur tot 12 uur
Woensdag: 9 uur tot 12 uur
Donderdag: 9 uur – 12 uur / 14 uur tot 18 uur
Vrijdag: 9 uur tot 12 uur

Nieuw dienstreglement bibliotheek

Het dienstreglement van de bibliotheek werd aangepast en gaat in vanaf 1/1/2014:
-Er werden een aantal aanpassingen gedaan in het kader van het gebruik van de EIK als lenerspas, het zelfscansysteem en de betaalautomaat, gratis WIFI en gebruik van internet in de bibliotheek.
-Elke lener kan nu meer materialen uitlenen per kaart (van 10 naar 20 items) .
-De tarieven (leengeld, boetes, etc…) werden aangepast na vergelijking met de omliggende bibliotheken; het lidmaatschap en het uitlenen van boeken blijven gratis.

Inzameling gips en pleisterwerk

Vanaf 1 januari 2014 kan men afval van gips, pleisterwerk en gipskarton naar het gemeentelijk recyclagepark brengen.
Dezelfde regeling als deze voor het sloopafval geldt:
- er wordt een retributie gevraagd van 2,00 euro voor de eerste 0,5 m³
- van 0,51 m³ tot 1 m³ betaalt men 9,50 euro
- de maximum aan te leveren hoeveelheid bedraagt 1 m³ per dag
Wat wordt aanvaard: gipskarton, (type Gyproc), gipsplaten, gips, pleister - kan aangeboden worden in stukken of in gruis.
Wat wordt niet aanvaard: cellenbeton (Ytong), steenpuin.