In de kijker

Zomerregeling gemeentediensten

Opgelet: tijdens de zomermaanden geldt een aangepaste dienstregeling voor de gemeentelijke diensten.
- 13/07 - 16/08: Het gemeentehuis is gesloten op donderdagnamiddag.
- 13/07 - 10/08: De Wiek is gesloten. De andere dagen in juli en augustus zijn de vrijetijdsdiensten enkel bereikbaar in de voormiddag van 9 tot 12 uur, behalve op de sluitingsdag donderdag.
- 15/08: Bibliotheek is gesloten.

Doe een Zeelse Geschenkbon cadeau!

De Zeelse Geschenkbon is online te koop via deze link en kan besteed worden bij de deelnemende handelaars. De Zeelse Geschenkbon is niet enkel het perfecte cadeautje, bovendien steun je als consument daarmee de Zeelse middenstanders. Het is een initiatief van het gemeentebestuur Zele in samenwerking met de gemeentelijke werkgroep lokale economie en met ondersteuning van de Provincie Oost-Vlaanderen. Klik hier voor meer informatie!

Neem met je onderneming deel aan de Mobiliteitskampioen

Met de wedstrijd Mobiliteitskampioen wil LVZ een zelfstandige of kmo bekronen die de beste inspanningen levert op het vlak van duurzame of slimme mobiliteit. Deelnemen is vollledig gratis! Levert jouw onderneming inspanningen voor een betere mobiliteit zoals elektrische wagens, carpoolen, bedrijfsfietsen, laadpunten, glijdende uren, ...? Neem dan deel aan de Mobiliteitskampioen. Je kan je kandidaat stellen via www.mobiliteitskampioen.be.

Winnaars kleurwedstrijd Week van de Opvoeding

De winnaars van de kleurwedstrijd die de dienst samenleving georganiseerd heeft in het kader van de week van de opvoeding zijn bekend. De mooiste plaatjes werden per categorie bekroond:
- Leeftijdscategorie 2-3 jaar: Thorgan Van Damme
- Leeftijdscategorie 4-5 jaar: Jayden Corveleyn
- Leeftijdscategorie 6-7 jaar: Diete Poppe
- Leeftijdscategorie 8-9 jaar: Feyziye Yurdaer
- Leeftijdscategorie 10-12 jaar: Félicie De Donder

Zij werden op maandag 8 juni in de bloemetjes gezet en kregen een leuk geschenkje overhandigd van de burgemeester. De wijk "Rinkhout" wint de groepsprijs, zij waren de wijk met de meeste inzendingen. Proficiat aan iedereen! Klik hier voor de foto's.

Een nieuw herkenningsteken voor beschermd onroerend erfgoed

Onder impuls van het Onroerenderfgoeddecreet is er nu één herkenningsteken in het leven geroepen voor alle soorten van beschermd onroerend erfgoed: voor beschermde monumenten, stads- en dorpsgezichten, cultuurhistorische landschappen en voor archeologische sites.

Ben jij eigenaar, beheerder, huurder of erfpachtnemer van een beschermd goed? Bestel dan het nieuwe herkenningsteken en vergroot de zichtbaarheid van jouw onroerend erfgoed. Het agentschap Onroerend Erfgoed stuurt je het bordje kosteloos op. Meer informatie over hoe je het herkenningsteken kan aanvragen, vind je hier.

Aanvraag financiële tegemoetkoming hagelschade 7-8-9 juni 2014

De hagelschade van 7-8-9 juni 2014 werd officieel als algemene ramp herkend. Hebt u hagelschade gehad in die periode? Dan kan u vanaf heden uw dossier voor het bekomen van een financiële tegemoetkoming indienen bij de dienst Rampenfonds. De aanvraag moet ten laatste ingediend worden op 30 september 2015, deze termijn is wettelijk bepaald. Als u een financiële tussenkomst wenst van het Rampenfonds dient u een aanvraagformulier in te dienen dat u vindt op www.rampen.be.
De aanvraag moet in twee exemplaren opgemaakt worden die, bij voorkeur aangetekend, naar het volgend adres opgestuurd moeten worden:
Federale dienst van de gouverneur van Oost-Vlaanderen
Dienst Rampenfonds
Kalandeberg 1
9000 Gent

Mededeling Polder Schelde Durme Oost

De polder Schelde Durme Oost verspreidt een bericht omtrent de mogelijkheid tot het groeperen tot het bekomen van stemrecht in de algemene vergadering. Klik hier voor de mededeling en klik hier voor de modelaanvraag tot groepering.

Kruispunt Lindestraat-Durmen terug open voor voertuigen van minder dan 3,5 ton

Naar aanleiding van de gevaarlijke verkeerssituatie op de N47, wordt het kruispunt Lindestraat-Durmen vanaf vrijdag 8 mei 2015 tijdelijk opnieuw opengesteld voor voertuigen minder dan 3,5 ton. Het gemeentebestuur neemt deze beslissing na vaststellingen van de politie en de binnengekomen reacties.

De verkeersproblemen op de N47 zijn niet op te lossen zolang de verkeerslichten niet zijn afgesteld op de nieuwe verkeerssituatie. Daardoor ontstaan er vooral tijdens de spitsuren files en gevaarlijke situaties. Op 22 mei plant het gemeentebestuur een overleg met het Agentschap Wegen en Verkeer om de synchronisatie van de lichten te bespreken. Aansluitend herbekijkt het gemeentebestuur de situatie en zullen de bewoners van Durmen en de A. Van der Moerenstraat, alsook de bedrijven uit het industriepark, uitgenodigd worden voor een overleg.

Voorlopig stelt het gemeentebestuur het kruispunt Lindestraat-Durmen open voor voertuigen minder dan 3,5 ton en zal de nodige signalisatie voorzien worden. Vrachtverkeer blijft net zoals vroeger verboden.

100-jarige Zeelse oud-strijder legt Vlindertegel tegen zinloosgeweld met achterkleinkinderen

Op zondag 19 april plaatste de gemeente Zele een Vlindertegel tegen zinloos geweld aan het Monument van de oorlogsslachtoffers. Dit vredesmonument is een symbolische plaats rechtover het station waar dagelijks veel volk passeert. De tegel werd door de 100-jarige oud-strijder Jules Heirman en zijn achterkleinkinderen ingemetseld. Zo geeft hij op een symbolische manier de fakkel door waarmee de strijd tegen zinloos geweld over de jaren heen verder gezet wordt. Door de Vlindertegel tegen zinloos geweld op een drukbezochte openbare plaats te plaatsen, is hij op een visuele en voortdurende manier aanwezig in onze samenleving. Zo kunnen we stilstaan bij zaken die vanzelfsprekend lijken, maar dat helaas niet altijd zijn.

SILC enquête 2015

Vanaf maart tot en met augustus 2015 wordt de jaarlijkse SILC enquête gehouden. Enquêteurs van de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie zullen hiervoor een aantal Zeelse huishoudens bezoeken. Deze EU-SILC-enquête geeft jaarlijks een unieke inkijk in de financiële situatie en levensomstandigheden van de Belgische gezinnen. De resultaten dienen als input voor diverse beleidsinstrumenten, waaronder het Nationaal Hervormingsprogramma en armoedebarometer. De persoon die langskomt, heeft een legitimatiekaart bij en kan zich zo kenbaar maken. Deelname aan de enquête is vrijblijvend. Wie deelneemt, krijgt een (belastingsvrije) vergoeding van 30 euro om de tijd die ze in de interviews investeren, te compenseren.
Voor meer inlichtingen kan u gratis bellen naar het nummer 0800 120 33.

Nieuwe uitleenreglementen vanaf 1 maart 2015

Vanaf 1 maart gaan de nieuwe reglementen voor het gebruik van materiaal en accommodaties van kracht. Het uitlenen van materiaal blijft gratis wanneer de verenigingen het materiaal zelf ophalen en terugbrengen. Er wordt enkel een bijdrage gevraagd als het gemeentepersoneel het uitgeleende materiaal dient te leveren, plaatsen en opnieuw op te halen. Bij het gebruik van de gemeentelijke zalen zal er voortaan niet langer met een dagprijs gewerkt worden, maar zal het tarief berekend worden per dagdeel (voormiddag, namiddag of avond). Klik hier voor de nieuwe reglementen en aanvraagformulieren. Meer info via uitleendienst@zele.be.

Bouwgronden te koop woonproject Kouterbosstraat - Smeiersberg

Er zijn nog enkele percelen te koop van fase 2 van het woonproject Kouterbosstraat - Smeiersberg. Daarnaast is er nog één perceel te koop uit fase 1 van het woonproject (perceel 51) Klik hier voor meer informatie en prijzen over de resterende percelen. Wie interesse heeft als kandidaat-koper, kan contact opnemen met de dienst grondgebiedszaken (1e verdieping gemeentehuis, 052/45 98 40).

Sport-, jeugd- en cultuurdienst naar De Wiek

Vanaf heden vind je de sport-, jeugd- en cultuurdienst in het nieuwe gemeenschapscentrum De Wiek, Dendermondebaan 8 in Zele.

Openingsuren:
Maandag: 9u00 - 12u00 / 14u00 - 19u30
Dinsdag: 9u00 - 13u00
Woensdag: 9u00 - 12u00
Vrijdag 9u00 - 12u00
Donderdag gesloten. 

Nieuwe uurregeling dienst huisvesting

Vanaf 1 april 2014 geldt een nieuwe uurregeling op de dienst huisvesting. Onze huisvestingsambtenaar is beschikbaar op volgende momenten:
- Elke voormiddag van 9u00 tot 12u00
- Maandagavond tussen 17u30 en 19u30

Nieuwe openingsuren vanaf 1 feburari 2014

Maandag: 9 uur tot 12 uur / 14 uur tot 19u30
Dinsdag: 9 uur tot 12 uur
Woensdag: 9 uur tot 12 uur
Donderdag: 9 uur – 12 uur / 14 uur tot 18 uur
Vrijdag: 9 uur tot 12 uur