In de kijker

Kruispunt Lindestraat-Durmen afgesloten voor verkeer

Vanaf heden kan er geen voertuigenverkeer meer passeren langs het kruispunt Lindestraat-Durmen. Zwakke weggebruikers zoals fietsers, bromfietsers en voetgangers krijgen wel nog toegang. Het gemeentebestuur heeft het kruispunt sinds vrijdag 20 maart afgesloten om zo het verkeer te centraliseren via de hoofdingangen van het bedrijvenpark langs de N47. Zo zal het zwaar voertuigenverkeer niet meer langs Durmen moeten passeren en wordt de wijk verkeersveiliger.

Kermisloop en avondmarkt tijdens de kermis!

Tijdens de lentekermis staan er dit jaar twee gloednieuwe activiteiten op het programma!

Op woensdagnamiddag 25 maart kunnen kinderen (geboren tussen 2003-2009) deelnemen aan de eerste kermisloop van Zele. Kinderen die geboren zijn in 2009 komen eerst aan de start om 14.00 uur. Deelname is gratis en iedereen wint gegarandeerd een leuke prijs! Klik hier voor het inschrijvingsformulier.

Vrijdagavond 27 maart organiseren we de allereerste kermisavondmarkt in de omgeving van het gemeentehuis, rond de kermis. Wens je graag met een kraampje deel te nemen aan de avondmarkt? Schrijf dan snel in via het inschrijvingsformulier en bezorg het aan de dienst evenementen of via toon.vancauteren@zele.be.

Kermis 21-29 maart

Worden wij de beste recycleergemeente van het land?

Van 20 tot 28 maart 2015 organiseert Recupel voor de tweede keer, samen met IDM, de gemeente Zele, de Kringwinkels en de elektrohandels een grootscheepse nationale inzamelactie van Afgedankte Elektrische en Elektronische apparaten (AEEA). De gemeente die in de actieweek het meeste kilo's AEEA inzamelt, wint een reuze-ontbijtpicknick voor alle inwoners deze zomer. Breng dus massaal jullie afgedankte apparaten gratis naar het recyclagepark, Textielstraat 4 te Zele, in de week van 20 tot 28 maart en wie weet wordt Zele de beste recycleergemeente van 2015! Klik hier voor meer informatie.

Gezocht: ideeën voor jeugdactiviteiten vakanties

De jeugddienst organiseert tijdens de korte vakanties steeds verschillende activiteiten. Om nog beter te kunnen inspelen op de behoeften en interesses van de doelgroep zijn we op zoek naar tips en ideeën voor leuke activiteiten! We horen dit graag van de kinderen en jongeren zelf, maar ook tips van ouders of mensen die met de doelgroep werken zijn van harte welkom. Mail je ideeën naar jeugddienst@zele.be of breng ze binnen bij de jeugddienst in De Wiek!

Earth Hour - 28 maart

Op zaterdag 28 maart organiseert WWF voor de zevende maal Earth Hour in België. Tussen 20u30 en 21u30 zullen een miljard mensen in meer dan 100 landen op symbolische wijze hun lichten doven. Onze gemeente neemt deel door de klemtoonverlichting van de gebouwen, monumenten en pleinen te doven tijdens Earth Hour. We roepen alle Zelenaars dan ook op om thuis de lichten te doven tussen 20u30 en 21u30!

SILC enquête 2015

Vanaf maart tot en met augustus 2015 wordt de jaarlijkse SILC enquête gehouden. Enquêteurs van de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie zullen hiervoor een aantal Zeelse huishoudens bezoeken. Deze EU-SILC-enquête geeft jaarlijks een unieke inkijk in de financiële situatie en levensomstandigheden van de Belgische gezinnen. De resultaten dienen als input voor diverse beleidsinstrumenten, waaronder het Nationaal Hervormingsprogramma en armoedebarometer. De persoon die langskomt, heeft een legitimatiekaart bij en kan zich zo kenbaar maken. Deelname aan de enquête is vrijblijvend. Wie deelneemt, krijgt een (belastingsvrije) vergoeding van 30 euro om de tijd die ze in de interviews investeren, te compenseren.
Voor meer inlichtingen kan u gratis bellen naar het nummer 0800 120 33.

Zitdagen Tax-On-Web

De federale overheidsdienst helpt je graag met het online aangeven van de personenbelasting via Tax-On-Web. Dit doen ze in Zele op de zitdagen die doorgaan op dinsdag 9 juni en 16 juni (van 9u00 tot 12u30) in het fractielokaal van het gemeentehuis, 1ste verdieping, Markt 50. De raadzal zal omgevormd worden tot wachtzaal.

Heraanleg Keltenlaan (N445) vanaf 16 februari

Op 16 februari gaat het Agentschap Wegen en Verkeer aan de slag op de Keltenlaan (N445) in Zele. Tussen de rotonde aan de Europalaan (N47) en de rotonde aan de Gentsesteenweg wordt het wegdek aangepakt. De Keltenlaan gaat dicht voor autoverkeer. De werken zullen ongeveer 3 maanden duren. Klik hier voor meer informatie.

Enquête naar arbeidskrachten

De Algemene Directie Statistiek organiseert, op vraag van Eurostat, sinds 1 januari 1999 een doorlopende enquête naar de arbeidskrachten bij 58.500 huishoudens. Via deze enquête worden internationaal vergelijkbare arbeidsmarktstatistieken opgemaakt.
Binnenkort zal er een enquêteur langskomen bij enkele Zeelse huishoudens met de vraag om deel te nemen aan de enquête. De huishoudens worden hiervan vooraf per brief op de hoogte gebracht. Deelname aan het onderzoek is zeer belangrijk voor de betrouwbaarheid van de resultaten. Voor meer informatie kan je terecht op het gratis telefoonnummer 0800/120.33 van 9 uur tot 17 uur.

Nieuwe uitleenreglementen vanaf 1 maart 2015

Vanaf 1 maart gaan de nieuwe reglementen voor het gebruik van materiaal en accommodaties van kracht. Het uitlenen van materiaal blijft gratis wanneer de verenigingen het materiaal zelf ophalen en terugbrengen. Er wordt enkel een bijdrage gevraagd als het gemeentepersoneel het uitgeleende materiaal dient te leveren, plaatsen en opnieuw op te halen. Bij het gebruik van de gemeentelijke zalen zal er voortaan niet langer met een dagprijs gewerkt worden, maar zal het tarief berekend worden per dagdeel (voormiddag, namiddag of avond). Klik hier voor de nieuwe reglementen en aanvraagformulieren. Meer info via uitleendienst@zele.be.

Bouwgronden te koop woonproject Kouterbosstraat - Smeiersberg

Er zijn nog enkele percelen te koop van fase 2 van het woonproject Kouterbosstraat - Smeiersberg. Daarnaast is er nog één perceel te koop uit fase 1 van het woonproject (perceel 51) Klik hier voor meer informatie en prijzen over de resterende percelen. Wie interesse heeft als kandidaat-koper, kan contact opnemen met de dienst grondgebiedszaken (1e verdieping gemeentehuis, 052/45 98 40).

Taalmama's op zoek naar Nederlandstalige mama's

Sinds begin 2013 organiseert het gemeentebestuur regelmatig lessen Nederlands voor Turkstalige mama‘s. Om hun Nederlands te oefenen willen zij graag samen met Nederlandstalige vrouwen een naaicursus ’kleedjes maken‘ volgen.
Er staat nog 1 cursus gepland: 
- Van 20 april t.e.m. 9 mei
De cursus gaat door op maandagnamiddag van 13u15 tot 15u45 en op woensdagvoormiddag van 08u45 tot 11u15 in Dienstencentrum De Welle - Koevliet 3 onder leiding van Mariette, een ervaren naaister (deelname: € 8,00).

Meer info: Christel Immegeers (052/45 99 70 - christel.immegeers@zele.be) of Miek Laget (052/45 68 56 - miek.laget@ocmwzele.be).

Gezocht: vrijwilligers voor het zwerfkattenproject

In 2014 werd het zwerfkattenproject opgestart om de overlast die veroorzaakt wordt door zwerfkatten te verminderen. Het project zorgt ervoor dat de zwerfkatten worden gevangen en naar de dierenarts gebracht worden voor een vruchtbaarheidsbehandeling. Daarna worden de katten terug uitgezet. Het zwerfkattenproject is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers om hen te vervoegen. Als dierenliefhebber sta je in voor het wegbrengen van de katten naar de dierenarts en het weer uitzetten van de behandelde dieren.

Geïnteresseerden kunnen zich melden bij de milieudienst, 052/45 98 44, milieu@zele.be. 

Sport-, jeugd- en cultuurdienst naar De Wiek

Vanaf heden vind je de sport-, jeugd- en cultuurdienst in het nieuwe gemeenschapscentrum De Wiek, Dendermondebaan 8 in Zele.

Openingsuren:
Maandag: 9u00 - 12u00 / 14u00 - 19u30
Dinsdag: 9u00 - 13u00
Woensdag: 9u00 - 12u00
Vrijdag 9u00 - 12u00
Donderdag gesloten. 

Elektriciteitsschaarste

Momenteel is er heel wat te doen rond de mogelijke elektriciteitsschaarste deze winter. Het is helemaal niet zeker of deze er effectief ook zal komen. De federale overheid heeft een reeks maatregelen genomen om een schaarste te voorkomen, waarbij als allerlaatste stap een afschakelingsplan in werking kan treden. Als iedereen het energieverbruik maximaal beperkt, kunnen we een stroomtekort vermijden. Via enkele simpele energietips kan je helpen vermijden dat de dreigende elektriciteitsschaarste effectief afschakelingen tot gevolg heeft. Meer informatie en energiebesparende tips vind je hier.

Nieuwe uurregeling dienst huisvesting

Vanaf 1 april 2014 geldt een nieuwe uurregeling op de dienst huisvesting. Onze huisvestingsambtenaar is beschikbaar op volgende momenten:
- Elke voormiddag van 9u00 tot 12u00
- Maandagavond tussen 17u30 en 19u30

Nieuwe openingsuren vanaf 1 feburari 2014

Maandag: 9 uur tot 12 uur / 14 uur tot 19u30
Dinsdag: 9 uur tot 12 uur
Woensdag: 9 uur tot 12 uur
Donderdag: 9 uur – 12 uur / 14 uur tot 18 uur
Vrijdag: 9 uur tot 12 uur